Eldre steinalder

Eldre steinalder er perioden før yngre steinalder og varer lenge, fra ca. 10 000 fvt.–4000 fvt. Perioden går også inn under den Mesolittiske perioden, som varer fra 8000 fvt-4000 fvt.

Midtstikkel (TS4949Æ)

Datering: Steinalder (noe usikkerhet, men mye mulig eldre steinalder).

Funnsted: Nesseby, Troms og Finnmark.

Materiale: Flint.

Bruksområde: