Førromersk jernalder

Førromers jernalder, også kjent som keltertid, hadde sin start fra ca. år 500 fvt. og frem til år null.