Folkevandringstiden

Folkevandringstiden regnes som sluttfasen i den eldre jernalderen og perioden utstrekker seg fra år 400-550 e.kr