Håndbøker

Her samles håndbøker og andre nyttige dokumenter for mentorer og administrative som vil starte eller videreutvikle et mentoropplegg for ulike studieprogram ved UiT.

Håndbok for mentorer ved NFH 2018 (kan lett justeres for andre program). Dette er originaldokumentet som vi har fått fra Oslo/Met (HiOA)

Elektronisk håndbok, med linker til nettsider og dokumenter (for alle) – elektronisk versjon på nett som kan benyttes av alle (under utvikling)

Innhold i mentortimene (kommer)

MAL Oppmøte 2019

MAL REFERAT mentortimer vår 2019 Link til en PDF som kan fylles ut elektronisk. Et dokument pr program. Hent, lagre på nytt og fyll ut.

Håndbok for administrative (kommer)