Programmer

Følgende program fra BFE er med høsten 2019:

Følgende program fra BFE er med høsten 2018:

 • Norges fiskerihøgskole (NFH)
  • Bachelor i bioteknologi
  • Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap
  • Akvamedisin (5-årig integrert master)
 • Arktisk og marin biologi (AMB)
  • Bachelor i biologi, klima og miljø
 • Handelshøgskolen ved UiT (HHT)
  • Bachelor i økonomi og administrasjon (Harstad)
  • Bachelor i økonomi og administrasjon (Narvik)
  • Bachelor i økonomi og administrasjon (Alta)
  • Bachelor i økonomi og administrasjon (Tromsø)
  • Bachelor i ledelse, innovasjon og marked (Tromsø)

Vi startet høsten 2017 med seks programmer på campus Tromsø og campus Harstad: