Om mentorprosjektet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) startet med mentorprogram for førsteårskullene på bachelorprogrammene høsten 2017. Mentorene er eldre studenter fra 2-5 året på samme program.

Hovedoppgaven til mentorene er å legge til rette for at studentene på de nye kullene raskt blir kjent med hverandre, at de blir kjent på campus og får tips og triks fra de eldre studentene om hva som kreves av de i studiehverdagen i forhold til studentens valgte studieprogram. Kullet deles i mindre grupper og det utarbeides en plan for innhold i de enkelte timene som studentene kan være med å bestemme. Det er fokus på det sosiale og det faglige gjennom hele semesteret. Opplegget tilpasses det enkelte program i samarbeid mellom programadministrasjonen, mentorene og studentene. Ved BFE er det ulike måter å løse dette på fra program til program og fra campus til campus.

Norges fiskerihøgskole (3 program)
Mentorene møter sitt kull en gang i uken i ca 10 uker. Hver gang settes det av to timer og timene bookes i timeplanen. Til å begynne med er det fokus på sosiale aktiviteter og praktisk info i forhold for å komme igang med studiehverdangen. For eksempel hjelp til registrering på emner, omvisning på campus, nyttige apper fra UiT og Tromsø. Gruppene går raskt igang med å jobbe med semesterets emner. Mentorene lager en plan for semesteret med dato for innleveringer, arbeidskrav og eksamen. Studentene jobber med de ulike emnene og mentorene hjelper til med hvordan de kan finne svarene selv og hjelper også faglig der de kan. Innholdet i timene fra gang til gang avtales mellom studentene og mentorene. Noen obligatoriske tema de ulike programmene må gjennom gis fra studieadministrasjonen ut fra programmenes egenart.

Handelshøgskolen (2 program, 4 campus)
Tekst kommer.

Arktisk og marin biologi (1 program)
Tekst kommer.