Opplæringsdag 29.-30. april

BFE arrangerer mentoropplæring før mottak av kull 2019 i Tromsø:
Arrangører: Bjørn-Petter FInstad, 
prodekan for utdanning BFE og Trine Holm Larsen, koordinator mentorprogrammet BFE

Tidsrammen er lunsj til lunsj:
Mandag 29. april fra ca klokken 12 – 19, inkludert lunsj og felles middag
Tirsdag 30. april fra ca klokken 09 – 12, inkludert lunsj

Foreløpige tema (detaljert program og rekkefølge kommer senere):

* Velkommen
Kathrine Tveiterås, dekan BFE 
– Wenche Jakobsen, prorektor utdanning, universitetsledelsen UiT
* Erfaringsutveksling (mentorene presenterer hva de har gjort så langt)
– mentorer ved BFE (AMB, HHT, NFH)
* Pedagogisk input
Bjørn-Petter Finstad

* Parallelsesjoner for hvert program for mentorer og faglige programansvarlige
* Rolleavklaring (hva betyr det å være mentor på BFE?)
* Innhold i mentortimene
* Sosialt og faglig fokus
* Praktisk info (Lønn, økonomi med mer)