Nyttige nettsider

NFYE – Norwegian First Year Experience – Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning

EFYE 15. – 17. juni 2020 (Aarhus, Danmark): http://conferences.au.dk/efye2020/   https://vimeo.com/342972607

EFYE – European First Year Experience, konferanse 17-19. juni 2019 Cork, Irland

EFYE – European First Year Experience, konferanse juni 2018 Utrecht, Nederland