Saksliste årsmøte

Saksliste for årsmøtet 2019
1. Godkjenning av innkalling og saksliste for årsmøte
2. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Styrets beretning til Årsmøte
4. Godkjenning av revidert regnskap
5. Forslag handlingsplan 2020
6. Forslag budsjett 2020
7. Vedtekter – Forslag for endringer
8. Valg av nytt styre
9. Annet