Saksliste 20/21

Saksliste for årsmøtet 2020/21
1. Godkjenning av innkalling og saksliste for årsmøte
2. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Styrets beretning til Årsmøte
5. Godkjenning av revidert regnskap
4. Forslag handlingsplan 2021
5. Forslag budsjett 2021
6. Forslag til endring av vedtekter
7. Valg av nytt styre
8. Annet

Comments are closed.