Hva skjer hvis vi tar kjemiundervisningen ut?

Har du lyst til å vite mer og lese på engelsk?

Her får du noen resultat fra en liten case-studie som vi har gjennomført:

«Outdoor chemistry in teacher education – a case study about finding carbohydrates in nature»

https://www.lumat.fi/index.php/lumat/article/view/314