Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside

Jonas Stein, stipendiat i statsvitenskap

Jonas Stein, stipendiat i statsvitenskap

Joda, det selges 17,3 prosent flere liter øl i Tromsø enn i 2006. Men så har befolkningen vokst med 18,9 prosent også.

Regnestykket i reportasjen lyder som følger:

• I 2006 ble det solgt 5,2 millioner liter øl, vin og sprit ved byens barer og restauranter, butikker og polutsalg.

• I 2015 var omsetningen de samme stedene økt til 6,1 millioner liter.

• Avisens konklusjon: Det årlige salget av alkoholholdig drikke har økt med nesten én million liter.

Og det er jo isolert sett riktig at salget har økt. Men det er ikke noe godt mål, skriver stipendiat Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø. Han peker på at befolkningen i samme periode har økt fra 47.900 personer i 2006 til 56.942 i fjor.

– Sagt på en annen måte ville det vært oppsiktsvekkende hvis alkoholsalget i en by som har vokst med nesten 10.000 innbyggere ikke hadde økt, sier Stein til Journalisten.

Les resten av saken i Journalisten

Steins originale innlegg på facebook:

Den forbannede statistikken! I dag har Nordlys et svært oppslag om at “”vi drikker mer alkohol enn noensinne”. En kort gjennomgang av statistikken bak viser imidlertid at her har journalistene nok en gang feilet i grunnleggende statistikk og kvantitativ metode.

1) Økningen er i omsetning fra 5,2 til 6,1 millioner liter alkohol (jeg går ut i fra at tallene er fra SSB selv om det ikke står noe sted). At økningen er på 900 000, og ikke 1 million som Nordlys skriver skal jeg se mellom fingrene (vi kan kalle det en avrunding). Uansett så er det en økning på 17,3%

2) Omsetning i seg selv er egentlig uinteressant mål. Omsetning pr. innbygger sier da noe substansielt. Nordlys avfeier dette i teksten ved å si at økningen i innbyggertall skyldes økt innvandring og netto fødselsoverskudd (og barn drikker ikke). Den metodiske feilen som journalistene her gjør er at de bare ser på endringene i et år, istedetfor å se på hvordan den faktiske befolkningsstrukturen ser ut. Det kan godt hende at flere av de barna som ble født i Tromsø i 2006, faktisk er en del av en brutto flyttestrøm (vi kommer tilbake til dette senere).

3) For å løse dette metodisk har SSB noen glimrende sider hvor man i løpet av to minutter kan få ut alle tall man ønsker om befolkningsstrukturen. I følge SSB bodde det i 2006: 47900 innbyggere i Tromsø kommune over 18 år og i 2015: 56942 innbyggere i Tromsø kommune over 18 år.

4) Basert på 3) ser vi da at antall innbyggere i Tromsø kommune over 18 år har økt med 18,9% fra 2006 til 2015. Altså har økningen i antall innbyggere over 18 år vært større enn økningen i det totale alkoholomsetningen. Alkoholomsetning pr innbygger over 18 år har da falt fra 108,6 liter/innbygger+18 til 107,1 liter/innbygger+18. Altså en liten nedgang på 1,3%, men som godt kan skyldes tilfeldigheter.

5) Nordlys kunne med relativt enkel statistikkkunnskap unngått å levere ei førsteside som er både misvisende og gir et usant bilde. Eventuelt kunne de ha skrevet at “vi drikker mer alkohol enn noensinne, MEN det er da også fordi vi er flere mennesker over 18 år enn noensinne. Omsetning pr innbygger over 18 år er relativt stabilt”

6) Hvis sjefene for mediehusene eller noen av deres kollegaer ønsker at noen av oss på UiT Norges arktiske universitet som jobber med kvantitative metoder skal kontrollere statistikkene dere jobber med så er det bare å ta kontakt med oss. Det er et enormt potensiale i datajournalistikk, men da må mediehusene sørge for å bruke statistikken noenlunde fornuftig.

 

Comments are closed.