The local impact of increased numbers of state employees on start-ups in Norway

This study assesses the impact of concentrations of state employees on local growth and development. Local multiplier effect theory suggests that the increased local demand of state employees, especially highly skilled employees, would stimulate the local supply of goods and services and, hence, local development. However, other theories of regional development have shown that factors such Read More

Presentation Gator and the High North

Presentation by Jonas Stein on the Franco-Norwegian seminar on the Changing Arctic. How Gator is constructed and some of the demographic and political development in Northern norway and Northern Sweden from 1945 until today. presentation-gator-october-2016

Informasjon om forskningsgruppen

Stein Rokkan gruppen har tatt navn som en hyllest til landsdelens største og mest fremtredende samfunnsviter gjennom tidene. Stein Rokkan jobbet aldri ved Universitetet i Tromsø, det ville vært umulig fordi UiT knapt var etablert da Rokkan hadde sitt virke. Imidlertid, Rokkan var født i Vågan i Lofoten og vokste opp i Narvik, der faren Read More