Gator (1945 – )

Datasettet Gator beskriver den politiske, sosiale og økonomiske utviklingen på kommunalt nivå i Norge fra 1945 til i dag. Datasettet er oppkalt etter professor i sosiologi Geir Runar Karlsens (1967-2016) amerikanske kallenavn ‘Gator’. Datasettet inneholder et bredt spekter av informasjon om norske kommuner med formål å legge til rette for kvantitativt-komparative studier av samfunnsutviklingen i norske kommuner, med særlig vekt på utviklingen i Nord-Norge. Datasettet er strukturert som paneldata hvor hver rad representerer en kommune i et gitt år og hver kolonne er en variabel. Datasettet er basert på de kommunene som eksisterte pr. 1. januar i baseåret 2013.

Datasettet utvides kontinuerlig og er et langsgående prosjekt. Gator kan kombineres med kommunale data fra blant annet Sverige og Finland, og regionale data fra hele Europa. Primærdata fra andre forskningstradisjoner vil også kunne kobles på det kommunale datasettet.

Den langsiktige planen for Gator er å gjøre datasettet  offentlig tilgjengelig gjennom en nettbasert infrastruktur som forskere, journalister, studenter, eller generelt interesserte kan benytte for å besvare spørsmål relatert til norsk og europeisk samfunnsutvikling. Datasettet vil også gjøres tilgjengelig gjennom UITs Open Access Research Database.

Comments are closed.