Bruk av medisin hos gravide kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH)

Av Ina Høiland, PhD TREC

Tidligere ble kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH) frarådet å bli gravide på grunn av komplikasjoner under svangerskapet i forbindelse med sykdommen.

PNH er en sjelden blodsykdom. Tallene for Norge er ikke sikre, men det dreier seg sannsynligvis om rundt 5 nye tilfeller per år. PNH er en sykdom som gjør at blodcellene blir ødelagt av kroppens eget forsvarssystem. Sykdommen er karakterisert av en aktivering av komplementsystemet, som er en del av immunsystemet vårt, og en protrombotisk tilstand, som vil si at pasientene har økt risiko for å få blodpropp.

Kvinner med PNH er også blitt frarådet å bruke medisinen Eculizumab for behandling av PHA under graviditet, fordi det ikke er blitt gjort tilstrekkelig forskning på om dette er sikkert for foster og mor.

Nylig ble det publisert en studie i The New England Journal of Medicine på bruk av Eculizumab hos gravide kvinner. Ved å følge 75 graviditeter blant 61 kvinner med PNH som ble behandlet med Eculizumab fant de ut at behandlingen ikke medførte større risiko for komplikasjoner hos mor og ikke påvirket fosteret. De fant ingen spor av Eculizumab i brystmelken til kvinnene, og et lavt nivå av medisinen ble funnet i navlestrengsblod. Dette nivået var imidlertid så lavt at det ikke påvirket fosteret.

Forskerne som utførte denne studien konkluderer med at Eculizumab ikke er farlig for foster og mor, og kan brukes av gravide kvinner med PNH.

Referanse:  Kelly, R.J., et al., Eculizumab in Pregnant Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. New England Journal of Medicine, 2015.

 

Be the first to like.