Váriin, vákkiin, vuonain (in English)

Klikk her for å lese denne bloggen på norsk Sámi language education has, since Norway left the strict assimilation policy after the 1960s, been an important part of the process of indigenising education for Sámi students. At the same time, the situation of teaching...

Váriin, vákkiin, vuonain (på norsk)

Click here to read this blog in English Opplæring i samisk språk har siden Norge forlot den strenge assimilasjonspolitikken etter 1960-tallet vært en viktig del av prosessen med å indiginisere utdanningsløpet for samiske elever. Samtidig har læremiddelsituasjonen i...