Program 2020

Novemberseminaret i russisk og russlandsstudier 2020

Dato:   torsdag 19. november
Tid:      09:00-14:20
Sted:   zoom

Vi skal ha foredrag på 15 minutter pluss 5 minutter til spørsmål og overgang til neste foredrag.

Program

(Programmet kan lastes ned herfra: Novemberseminaret2020_Program)

 

9.00-9.10

Velkomsttale

Gustav Jørgen Pedersen, Instituttleder, ISK UiT

9.10-9.25

Fra korpus til klasserom: russiske tallord under lupen

Tore Nesset

9.30-9.45

The Madness and the Horror: Leonid Andreev’s Zombie Apocalypse

Andrei Rogatchevski, Yngvar B. Steinholt

9.50-10.05

Om å skrive en bok om Puškin for nordmenn

Erik Egeberg

10.10-10.20

Pause

10.20-10.35

SMARTool viser veien i internasjonal språkpedagogikk

Laura A. Janda

10.40-10.55

Symmetrisk naboskap? Norge og Russland på Svalbard

Turid Austin Wæhler

11.00-11.15

A radial category of že

James McDonald

11.20-11.35

Undervisning = student + lærer + … assistent? Assistentordning: evaluering av første semester

Elena Bjørgve, Svetlana Sokolova, Alice Tivilov-Mutkari

11.40-12.10

Lunsj

12.10-12.25

Yuri Rytkheu: Writer of the Chukotka

Audun Johannes Mørch

12.30-12.45

Typer av grammatiske konstruksjoner i det russiske konstruktikonet

Anna Endresen

12.50-13.05

Адвокатка, адвокатша, адвокатесса eller женщина-адвокат? Feminitiver i russisk

Tore Nesset, Svetlana Sokolova

13.10-13.20

Pause

13.20-13.35

Russian Internet Poetry: A Translation Challenge

Josephine von Zitzewitz

13.40-13.55

Actuality constructions in Russian: the case of polučit’sja

Daria Mordashova

14.00-14.15

Презентация научно-исследовательского проекта: 25 лет сотрудничества в Баренцевом регионе – это политическая риторика или основа для формирования новой региональной идентичности?

Anastasia Leonenko