Seminaret 2019

Velkommen til Novemberseminaret 2019 i russisk og russlandsstudier! [English text below]

I mange år har russisk faggruppe organisert “Novemberseminaret” – et uformelt seminar der forskere og studenter forteller hverandre om pågående prosjekter. Årets utgave av seminaret vil finne sted fredag 29. november.

Vi inviterer dere til å holde foredrag om russisk språk, litteratur, kultur, og historie. Formålet ved arrangementet er å bli bedre kjent med pågående forskningsprosjekter som våre kolleger, PhD- og MA-studenter jobber med. Alternativt kan man fortelle om et prosjekt (eller en del av et prosjekt) som nylig er avsluttet.

Med dette seminaret ønsker vi å gi plass til så mange faglige foredrag som mulig. Derfor inviterer vi dere til å holde meget korte foredrag på 10 minutter pluss 5 minutter til spørsmål og overgang til neste foredrag. Foredraget kan holdes på norsk, russisk eller engelsk. Vi tenker også å invitere våre BA-studenter til å høre på de foredragene. Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta på seminaret. Vi vil servere kaffe i kaffepausene til alle deltakere og lunsj til alle foredragsholdere.

Om dere har spørsmål rundt arrangementet, ta kontakt med Anna Endresen anna.endresen@uit.no.

Vel møtt!

Arrangementskomitéen.

Welcome to November Seminar 2019 in Russian and Russian Studies!

For many years, the Russian faculty at UiT has organized the “November seminar”, an informal seminar where scholars and students present their ongoing projects to each other. This year’s edition of the seminar will take place on Friday, November 29.

We invite talks about the Russian language, literature, culture, and history. The purpose of the event is to become better acquainted with ongoing research projects that our colleagues, PhD and MA students are working on. Alternatively, you can tell us about a project (or part of a project) that has just been completed.

At November Seminar 2019 we want to give room for as many relevant talks as possible. Therefore, we want you to hold super-short presentations (10 minutes + 5 minutes for questions and transition to the next talk). You can give your talk in Norwegian, Russian or English. We also plan to invite our BA students to come and listen to the talks. We hope to see as many of you as possible! There will be coffee in coffee breaks for all participants and lunch for all presenters.

If you have any questions about the event, contact Anna Endresen anna.endresen@uit.no

All welcome!

Organizing committee.