Seminaret 2021

Velkommen til russisk faggruppes novemberseminar 2021

 Tirsdag 16/11 kl 10:15 – 16:00, teorifagbygget hus 1: Rom 1.225

  Program 

10:15   Åpning v/ Tore Nesset og Yngvar Steinholt

10:25   Erik Egeberg: Karamzins reform.

10:45   Åshild Øie Dybdahl, Kevin Xavier og Tore Nesset: Flyktige vokalar i preposisjonar: ei data-analyse

11:05   Åsne Høgetveit og Andrei Rogatchevski: Distant Precursors of Soviet / Russian Mountain Films

11:25   Anastasia Leonenko: Понятие культуры в контексте русско-норвежского сотрудничества

11:45 – 12:45             LUNSJPAUSE

12:45   Valentina Zhukova: Constructions denoting Threat in Russian based on data from the Russian constructicon

13:05   Elena Bjørgve og Svetlana SokolovaDet nye læreverket “Min russiske reise”: Hvordan har reisen vært så langt?

13:25   Svetlana Sokolova og Sandra Birzer: Вариативность русских глагольных суффиксов в заимствованных глаголах и исторические слои языка.

13:45   Yngvar Steinholt: Grensekryssende norsk-russisk kultursamarbeid.