Tidligere år

Novemberseminaret i russisk er et tradisjonelt seminar som er blitt arrangert av fagmiljøet som jobber med russisk språk, litteratur og kultur ved UiT Norges arktiske universitet nesten hvert år siden 1994. Under kan du finne programmene fra tidligere år: 2007-2016, 2003 og 2002. I årene 2004-2006, 1996-2001 og 1994 ble det arrangert novemberseminar, men programmene er ikke lenger tilgjengelig.

Novemberseminaret 2016

29. november 2016,  C-1006, Programmet er tilgjengelig her.

Novemberseminaret 2016 ble arrangert som en faglig konferanse med tittelen “Russian Historical Linguistics: Theoretical and Corpus-based Challenges” som var en del av UTFORSK-prosjektet “Varangian Rus’ Digital Environment”

 Program

10.15-10.45 Vladimir Shatin (Moscow State University): “Фонетика костромских говоров первой половины XVII века (Russian)”

10.45-11.15 Ksenija Dojkina (Moscow State University): “Система энклитик в Духовных и договорных грамотах великих и удельных князей XIV – первой половины XV вв. (Russian)”

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Irina Pavlova (Higher School of Economics, Moscow): “Semantic tagging of Leo Tolstoy (English)”

12.00-12.30 Ilja Chechuro (Higher School of Economics, Moscow): “A Compiled Dictionary of the Russian Language as a Research Project (English)”

12.30-12.45 Pause

12.45-13.15 Roman Krivko (Higher School of Economics, Moscow): “Linguistic Problems and Technical Solutions of Corpus-Based Historical Dictionaries. (English or Russian, at the request of the audience)”


Novemberseminaret 2015

6. november 2015,  Del 1 i C-1006; Del 2 i C-1007

 Program

Del 1

10.15-12.00 Leonid Chekin: “Rasmus Rask in St Petersburg: Strange Encounters at the Dawn of Indo-European Linguistics” (Gjesteforelesning)

Del 2

13.00-13.25 Anastasia Makarova: “Докладик eller маленький доклад? Trenger vi diminutiver?”

13.25-13.50 Åsne Øysteinsdotter Høgetveit: “Kvinner i det russiske samfunnet – ei vertikal tilnærming”

13.50-14.15 Maria Nordrum og Tore Nesset: “Når tallenes tale er uklar – en problematisk tallordkonstruksjon i russisk”

14.15-14.30 Pause

14.30-14.55 Aleksandrs Berdicevskis: “Mot en korpus-basert syntaktisk typologi”

14.55-15.20 Ivan Galuzin: “Den Røde Armés tilbaketrekning /Возвращение Красной Армии /The Withdrawal of the Red Army”

15.35-16.00 Svetlana Sokolova: Hvem prater vi med på Internett: интернет-друг, интернетный друг eller друг из интернета? Sammensetning på russisk”

16.00-16.25 Andrei Rogatchevski and Yngvar Steinholt: “The National Bolshevik Party Bands, 1994-2007”


Novemberseminaret 2014

28. november 2014,  C-1004

 Program

9.20-9.30 Ketil Zachariassen: Velkommen

9.30-10.00 Aleksandrs Berdicevskis: “Fra morfonologisk veksling til morfosyntaktisk regel: russiske tredjepersonspronomen etter preposisjoner”

10.00-10.30 Yngvar Steinholt: “Aktivisme, estetikk og politikk blant St Petersburgs marginale musikere”

10.30-11.00 Maria Nordrum: “Er alle naturlige perfektiver like naturlige? om putat, et verb med prefiksvariasjon”

11.00-11.15 Pause

11.15-11.45 Tore Nesset: “Bør vi undervise i gamle språk på en ny måte?”

11.45-12.15 Andrei Rogatchevski: “The National Bolshevik Party and Sergei Kurekhin’s Pop Mechanics no. 418”

12.15-13.00 Lunsjpause

13.00-13.30 Erik Egeberg: “Kommunisme på steppen — utopien ved makten”

13.30-14.00 Svetlana Jakobsen: “Грамматические трансформации (замены) при переводе деепричастий и деепричастных оборотов с русского языка на норвежский”

14.00-14.15 Pause

14.30-15.00 Svetlana Sokolova: “Alle ulykkelige situasjoner ligner hverandre, hver lykkelig situasjon er lykkelig på sin egen måte”: norsk persepsjon av russiske prefikser”

15.00-15.30 Francis Tyers, Rob Reynolds, Anna Endresen, Laura A. Janda: “Felttog mot partikler/Поход на частицы”


Novemberseminaret 2013

22. november 2013,  A-3021

 Program

9.45-10.15 Robert Reynolds: “Intelligent Computer-Assisted Language Learning applications for Russian”

10.15-10.45 Aleksandrs Berdicevskis: “Lakuner i russiske imperfektive gerundier: hvorfor har vi dem?”

10.45-11.15 Yngvar Steinholt: “Små stinkdyr og lukta av muggen jordkjeller: Punk i Russland”

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Tore Nesset: “Linjer og sirkler: Tiden før og nå”

12.00-12.30 Jonas Gjervold og Svetlana Sokolova: “Сосчитать или считнуть: русские квазисемельфактивы”

12.30-13.30 Lunsjpause

13.30-14.00 Erik Egeberg: “Bachtin og polyfonien – nok en gang”

14.00-14.30 Julia Kuznetsova: “Миф о неаккузативности”

14.30-15.00 Åsne Øysteinsdotter Høgetveit: “Kvinnekarakterane i Leningrad og A zori zdes’ tikhie: Det sovjetiske kvinneidealet?”


Novemberseminaret 2012

I 2012 ble Novemberseminaret  arrangert ved Senter for grunnforskning (CAS) i Oslo. Programmet er tilgjengelig her.

23. november 2012

 Program

09.00-09.30 Vladimir Plungian: “The byti + participle construction in Old Slavic”

09.30-10.00 Tore Nesset and Anastasia Makarova: “Time-Space Asymmetries: The Case of v ‘in’”

10.00-10.30 Henning Andersen: “What Slavic can do for English”

10.30-11.00 Ekaterina Rakhilina and Vladimir Plungian: “Speed crosslinguistically”

11.00-12.00 Lunsj

12.00-12.30 Anna Endresen and Vladimir Plungian: “What is Russian vstat’ made of?”

12.30-13.00 Anna Endresen: “O(b)/About temporal adverbials”


Novemberseminaret 2011

25. november 2011, SVHUM B-1004

 Program

09:00 Velkommen v/ Yngvar Steinholt

09:05 Kristian Dischler: “Jeranes fall: Kva førde det med seg? Med eit blikk på den nye konsonant- og stavingsstrukturen i austslavisk (gammelrussisk)

09:35 Anette Nordheim: “Den skriftlige utviklingen fra ъ-о og ь-е i 1100-1400-tallet”

10:05 Daria Sabodazh: «Новаторство протопопа Аввакума»

10:25 Kaffe/te

10:40 Erik Egeberg: “Russisk просторечие”

11:10 Jens Petter Nielsen: “Når bestemte Stalin seg for Den store terror?”

11.40 Erlend Hagan: “Hva kan UB tilby russisk fagmiljø ved UiT?”

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 Svetlana Sokolova: “Språkdatabaser i russiskopplæringen”

13:30 Kari Aga Myklebost: “Det asymmetriske naboskap: Norge og Russland 1814-2014”

14.00 Sergej Knjazev “Some phonetic explanations of sound changes in Russian”

14:30 Kaffe/Te

14:40 Nettverksmøte for russisklærere i Tromsø (åpent for alle interesserte)

ca 15:30 Slutt


Novemberseminaret 2010

24. November 2010, B-1004, programmet er tilgjengelig her

 Program

10.15-10.45 Svetlana Sokolova og Anna Endresen: “Pristavki VZ- i VOZ- v russkom jazyke: “sed’maja voda na kisele” ili “dva v odnom”?”

10.45-11.15 Tore Nesset og Anna Endresen: “Metafor og metonymi: tidsadverbialer i russisk”

11.15-11.30 PAUSE

11.30-12.00 David D. Pineda: “‘Это мунн не отрицаю’: om lånord og deres problemer”

12.00-12.30 Svetlana Sokolova og Anna Endresen: “ZAJTI: ‘GÅ INN’ eller ‘STIKKE INNOM’? Interaksjon mellom konstruksjoner og semantikken til prefikser”

12.30-13.30 LUNSJPAUSE

13.30-14.00 Julia Kuznetsova: “Род и гендер”
14.00-14.30 Olga Lyashevskaya: “Маленький предлог: простая история слова ПОВЕРХ”


Novemberseminaret 2009

27. november 2009, E-0103

 Program

10.15-10.45 Erik Egeberg: “Vladimir Sollogub og hans fortelling “Historien om to kalosjer”

10.45-11.15 Inna Tolskaya: “Приставки с глаголами движения в русском языке”

11.15-11.30 PAUSE

11.30-12.00 Tore Nesset, Laura Janda, Anna Endresen: “To ganger ut”

12.00-12.30 Юлия Кузнецова и Ольга Ляшевская “Конструкции и трансформации”

12.30-13.30 LUNSJPAUSE

13.30-14.00 Yngvar Steinholt: “Vedvarende sjølmord: Egor Letov og Sovjetunionen”

14.00-14.30 Svetlana Sokolova: “Засмотрите и зацените: produktiviteten til prefikset za- i moderne russisk”

14.30-14.45 PAUSE

14.45-15.15 Pavel Iosad: “Tre problemer i russisk fonologi: Vokaler, palatalisering og nivåer”

15.15-15.45 Anna Endresen: “Некоторые проблемы русского слогоделения”

15.45-16.00 PAUSE

16.00-16.30 David Pineda: “Språkbehandling i kildinsamisk: kodeveksling eller “fused lect”?”

16.30-17.00 Olga Lyashevskaya og Laura Janda: “Fem millioner og en natt: et eventyr om verbpar og verbformer”


Novemberseminaret 2008

14. november 2008 i rom C-1006, programmet er tilgjengelig her.

Program

10.15-10.45 Erik Egeberg: “Profet-motivet i russisk litteratur”

10.45-11.15 Tore Nesset: “Persepsjonsverb og prefikser”

11.15-11.30 PAUSE

11.30-12.30 Ольга Ляшевская, Светлана Соколова, Анастасия Макарова: “Неслучайная встреча… Подходы к анализу взаимодействия видовой приставки и глагольной основы в современном русском языке:”

  • “Глаголы физического воздействия с “пустыми приставками” (Ольга Ляшевская)

  • “Роль конструкций при выборе видовой приставки (на примере глагола грузить)” (Светлана Соколова)

  • “Факторы, определяющие вариативность видовых приставок с- и по-” (Анастасия Макарова)

12.30-13.30 LUNSJPAUSE

13.30-14.00 Olga Komarova: “О кулинарных фразеологизмах в русском и норвежском”

14.00-14.30 Yngvar B. Steinholt: Om prosjektet “Madness in Russian Culture”

14.30-14.45 PAUSE

14.45-15.15 David Pineda: “Kodeveksling på Kolahalvøya”

15.15-15.45 Laura A. Janda: “Bare én gang: sammenhengen mellom verb med -nu og s- i russisk”

15.45-16.15 Pavel Iosad: “Fonetikk versus fonologi: den ubehagelige sannheten om vokalreduksjon i russisk”


Novemberseminaret 2007

28. november 2007, rom B-1003

Program

13.15-13.45 Tore Nesset: “Metaforisk gange: Идти som generalisert bevegelsesverb”

13.45-14.15 Yngvar Bordewich Steinholt: “Autoritativ diskurs og deterritorialisering: Alexei Yurchaks oppgjør med binære lesninger av sovjettiden”

14.15-14.45 Irina Zubchenko “Strukturen til det russiske litterære Internet”

14.45-15.15 Pause

15.15-15.45 Olga Komarova “Мое – свое – и нужно ли оно вообще”

15.45-16.15 Erik Egeberg: “Andrej Belyjs første romaner”


Novemberseminaret 2003

21.-22. november 2003

Invitert gjesteforeleser:

Professor Milan Bily, Stockholms Universitet

Program

Fredag 21. november, rom C-1004:

10.15 Milan Bily: “The So-Called Zero Vowel and e ~ o Alternations in Russian”

11.15 David Pineda: “Dracula – Greven fra vestlig og gammelrussisk synsvinkel”

12.15 Lennart Lönngren: “Något om syntaktiska och semantiska pilar”

13.00 Lunsj i Hovedgården for alle foredragsholdere

14.15 Margje Post: “The information packaging function of the particle dak in the Northern

Russian dialect of Varzuga”

15.15 Tamara Lönngren: “Чем пахнет? Запахи в традиционной культуре славян”

16.15 Milan Bily: “The Identity of Cases and the Establishing of a Case System in Russian, and

Case Languages in general”

Lørdag 22. november, rom C-1004:

10.15 Tore Nesset: “Genus og kognitiv grammatikk”

11.15 Gunnar Opeide: “Russisk urbanisering og frihetens problem. Et komparativt perspektiv”

12.15 Astrid Brokke: “Om erobring og romantikk i Vår tids helt


Novemberseminaret 2002

7.-8. november 2002

Inviterte gjesteforelesere:

Knut Andreas Grimstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Audun Johannes Mørch, Universitetet i Oslo

Program

Torsdag 7. november, rom C-1004:

12.15 Knut Andreas Grimstad: “Ikke noe femi-greier!” Om kjønn og nasjonalitet i Gogol´s Taras

Bul´ba

13.15 Lennart Lönngren: “Nollmorfem i ryskan”

14.00 Kaffepause

14.30 Tore Nesset: “PPP”

15.30 Tamara Lönngren: “Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – враги?”

Fredag 8. november, rom C-1004:

09.15 Olga Komarova: “А дальше что?” О творчестве В. Нарбыковой

10.15 Tatjana Kudrjavtseva: “Фазиль Искандер в контексте культурного двуязычья”

11.15 Margje Post: “Приди послушай! Интересно дак. Om en pragmatisk partikkel i nordrussiske dialekter”

12.00 Lunsj i Hovedgården for alle foredragsholdere

13.15 David Pineda: “Ну бог с има: litt om nordrussisk instrumentalis flertall”

13.37 Erlend Hagan: “Trykkplasseringen i substantiv innlånt fra engelsk”

14.15 Erik Egeberg: “Annet bind av Gogol´s Døde sjeler”

15.15 Audun Johannes Mørch: “Gogol´s Kappen: En omvurdering av alle verdier?”


Novemberseminaret 1994

Den 23. november 1994 ble det holdt et seminar for stipendiater og hovedfagsstudenter hvor Erik Egeberg hadde et innlegg om skjønnlitterær oversettelse.