Program 2019

Novemberseminaret i russisk 2019

Dato:   fredag 29. november
Tid:      09:00-14:30
Sted:    B-1003 (SV- og HUM-bygget), UiT

Vi skal ha meget korte foredrag på 10 minutter pluss 5 minutter til spørsmål og overgang til neste foredrag.

Program

(The printable version can be downloaded here Novemberseminaret 2019 program)

9.00 – 9.10 – Welkommen

    Tore Nesset (Professor i russisk språkvitenskap, leder av CLEAR-gruppen)

    Andrei Rogatchevski (Professor i russisk litteraturvitenskap, leder av RSCPR-gruppen)

 

9.15 – 9.25 – “Pusjkin for nordmenn”

    Erik H. Egeberg (Professor emeritus i russisk litteraturvitenskap, UiT)

 

9.30 – 9.40 – Hvordan oversette sammensatte ord til russisk?”

    Tore Nesset (Professor i russisk språkvitenskap, UiT, CLEAR-gruppen)

 

9.45 – 9.55 – “Investigative Journalism in Post-1991 Fiction: A Comparative Perspective” ppt

     Andrei Rogatchevski (Professor i russisk litteraturvitenskap, UiT, RSCPR-gruppen), Patrik Åker (Södertörn University)

 

10.00 – 10.10 – Motsatte forventninger: aspekt i spansk og russisk” ppt

         Laura A. Janda (Professor i russisk språkvitenskap, UiT, CLEAR-gruppen)

 

10.15 – 10.45 – Kaffepause

 

10.45 – 10.55 – “Vincent, Vincent!” – /Mainnsjit-estetikk/ og russisk konseptualisme

        Yngvar B. Steinholt (Førsteamanuensis i russisk kultur og litteratur, UiT, RSCPR-gruppen)

 

11.00 – 11.10 – “Rabota i rabota: Russian constructions with reduplication” Handout

        Anna Endresen (Postdoktor i russisk lingvistikk, UiT, CLEAR-gruppen)

 

11.15 – 11.25 – “Russian Poetry on the Internet”

         Josephine von Zitzewitz (MSCA fellow, UiT, RSCPR-gruppen)

 

11.30 – 11.40 – “Why on earth že? A small presentation of my Master’s dissertation” ppt

          James McDonald (MA-student, UiT, CLEAR-gruppen)

 

11.45 – 11.55 – The role of heritage Russian in the acquisition of a third language

          Natalia Mitrofanova (Forsker, UiT, LAVA-gruppen)

 

12.00 –13.00 – Lunsj (gratis for alle foredragsholdere)

 

13.00 – 13.10 – “Kan suffikser flagge politiske synspunkter?”

        Svetlana Sokolova (Universitetslektor i russisk språkvitenskap, UiT, CLEAR-gruppen)

 

13.15 – 13.25 – «Vår felles seier» – et nytt samarbeidsprosjekt støttet av Barentssekretariatet. ppt

         Elena Bjørgve (Universitetslektor i russisk språkvitenskap, UiT, CLEAR-gruppen)

 

13.30 – 13.40 – Gjeng me frå vettet? (С ума сойти!, 1994) og identitetskrisa på 1990-talet

        Åsne Ø. Høgetveit (Ph.d i russisk litteraturvitenskap, Fyrstebibliotekar, UiT)

 

13.45 – 13.55 – On the emerging genitive/locative syncretism in the plural of Russian nounsppt

Alexander Piperski (Higher School of Economics, Moscow)

 

14.00 – 14.10 – Litt om framtida i russisk

      Daria Kosheleva (PhD-student, UiT, CLEAR-gruppen)

 

14.15 – 14.25 –Hvordan å si ‘hoppe’ på russisk” ppt

        Maria Nordrum (PhD-student, UiT, CLEAR-gruppen)