Risiko for tilbakefall ved tidsbegrenset behandling av blodpropp

patient and doctorAv Anders Vik, førsteamanuensis TREC

Pasienter som får tilbakefall av venøs trombose (blodpropp) blir vanligvis anbefalt langvarig blodfortynnende behandling (antikoagulasjonsbehandling).  Risikoen for tilbakefall avtar med tiden, mens risiko for blødningskomplikasjoner vedvarer under behandlingen.

I en nylig publisert registerstudie fra Nederland har pasienter som har hatt en andregangs episode av symptomatisk venøs trombose minst ett år etter avsluttet behandling for første episode blitt vurdert for tidsbegrenset antikoagulasjonsbehandling. Resultatene indikerer at de fleste pasientene vil være tjent med langvarig antikoagulasjonsbehandling etter en andre episode med venøs trombose.   Continue reading

Be the first to like.

Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?

Av Simin Jamaly, PhD student TREC
 
En studie indikerer at når standard behandlingsregime for venøs trombose er fullendt, kan repeterte D-dimer målinger være nyttig for å indentifisere pasienter med lav risiko som trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

Continue reading

Be the first to like.