Priser for utleie

Fra 01.11.21 har vi begynt å ta betalt for leie av lokaler, da vi ikke kan underprise kommersielle aktører i markedet. Alt utstyr er tilgjengelig, samt kaffe. Bistand til å konvertere filer og eventuelle forberedelser i forkant er inkludert i leieprisen. Priser på leie ligger under pris og vilkår. Ta kontakt ved spesielle henvendelser.

Kontakt: viasenteret@uit.no