Den siste tiden har det vært arbeidet med utvikling av Collaprime sin egen programvare, det enkelt kan oversette filformater fra forskjellige typer DAK programmer.

Utviklingen er et samarbeide mellom Collaprime Oy og ViA. Tony Lindqvist var i Alta i uke 27 for å presentere beta versjonen.

Oversetteren (API) kan, enkelt forklart, kjenne igjen en rekke filformater, som for eksempel IFC og disse kan åpnes i API’en og vises direkte i 3D. Eksport og import fungerer altså automatisk uten at man treng å kunne spesielle innstillinger for de forskjellige formatene.

I løpet av høsten forventes den ferdige versjonen av programmet å være klar for testing i ViA, og dernest som en del av tilbudet for de som jobber i senteret.