Archive

Grovfjord Mek. Verkstad feira 100 år med seminar

I samband med feiring av Grovfjord Mek. Verksted sitt 100 årsjubileum, vart det arrangert eit seminar med fokus på elektriske båtar. Dette har naturligvis samanheng med GMV Zero (Astrid Helene), den første heilelektriske arbeidsbåten for oppdrettsnæringa der bl.a. UiT deltok i utviklingsarbeidet.

Til lands, til vanns og i luften med – Autonome og elektriske fartøy på Forskingsdagane 2019

Tema for Forsknigsdagane 2019 var “Miljø” I samband med dette, holdt Raymond Kristiansen (professor, UiT) og Bjarte Hoff (førsteamanuensis, UiT) innlegget “Til lands, til vanns, og i løften med – Bærekraft og miljøgevinst gjennom autonome elektriske fartøy“.

Ladeteknologi på Peter F. Hjort seminaret

Det årlige Peter F. Hjort seminaret vart haldt i Tromsø 21. mars 2019, som ein møteplass mellom næringsliv og akademia. Etter ein felles del, vart det delt i arbeidsgrupper, der siste nytt frå ladeteknologiprosjektet vart presentert under “B: Det fornybare Nord-Norge: teknologi og energi”, saman med innlegg frå Troms Kraft, Lokalstyre Svalbard, ABB og Tromsø Read More

Presentasjon på Arctic Frontiers – Krav til lading, eksisterande løysingar og utviklingsmogelegheiter

På Arctic Frontiers konferansen 24. januar haldt Bjarte Hoff presentasjonen “Charing technology for small maritime vessels” basert på foreløpige resultat frå prosjektet. Fokus var lagt på status i dag, bruk av ladeløysingar frå elbil-industrien og mulige framtidige forskings- og utviklingsmogelegheiter. Ei oppsummering av presentasjoner er gitt i denne artikkelen. Last ned PowerPoing presentasjonen her: Arctic Read More

Poster på ARC dagen

På den offisielle opninga av ARC senteret (Arctic Centre for Sustainable Energy and Greenhouse Gas Management), deltok prosjektet med ein poster. Last ned posteren her: ARC poster – Charging technology