Archive

Ni vitskaplege assistentar i arbeid

Ladeteknologi er eit tema som er i vinden, også for studentane. Når prosjektet annonserte ledige stillingar som vitskaplege assistent i sommar, var interessa og responsen stor frå studentane si side. Der det i utgangspunktet var lagt opp til 1-2 studentar, var det bestemt å tilsette ni studentar i kvar sin to-vekers stilling som vitskapleg assistent. Read More

Ny modellbåt for test av ladeløysingar

Det er gjort innkjøp av ei ny ferdigbygd modellbåt at typen AquaCraft Rescue 17 Fireboat RTR. Båten som har ei lengde på 96,7 cm er ferdig utstyrt med motordrift, ror, brannpumpe og fjernstyring. Båten blir ei plattform for testing av ulike ladeløysingar, med vekt på småskala trådlaus lading. Det gir eit meir visuell og utfordrande Read More

Inntrykk fra E-Mobility Integration Symposium i Stockholm 15. oktober

I oktober i år deltok jeg på endags-konferansen E-Mobility Integration Symposium ved KTH i Stockholm. Dette var den andre utgaven av arrangementet, som er en del av Grid Integration Week. De kommende dagene i samme uke ble det arrangert Solar Integration Workshop og Wind Integration Workshop. Disse arrangementene er mer veletablerte og trakk flere deltakere, Read More

Oppstart av prosjektet

Prosjektet er no offisielt i gang, etter oppstartsmøte i dag, 27. august. Det blir publisert artiklar på nettsida fortløpande etter som prosjektet går framover, der prosjektet skal vera avslutta innan 1. juli 2019. Fylgj med framover, eller ta kontakt med ein av prosjektdeltakarane om de har spørsmål eller kommentarar til temaet.