Archive

Ni vitskaplege assistentar i arbeid

Ladeteknologi er eit tema som er i vinden, også for studentane. Når prosjektet annonserte ledige stillingar som vitskaplege assistent i sommar, var interessa og responsen stor frå studentane si side. Der det i utgangspunktet var lagt opp til 1-2 studentar, var det bestemt å tilsette ni studentar i kvar sin to-vekers stilling som vitskapleg assistent. Read More