Archive

Grovfjord Mek. Verkstad feira 100 år med seminar

I samband med feiring av Grovfjord Mek. Verksted sitt 100 årsjubileum, vart det arrangert eit seminar med fokus på elektriske båtar. Dette har naturligvis samanheng med GMV Zero (Astrid Helene), den første heilelektriske arbeidsbåten for oppdrettsnæringa der bl.a. UiT deltok i utviklingsarbeidet.

Til lands, til vanns og i luften med – Autonome og elektriske fartøy på Forskingsdagane 2019

Tema for Forsknigsdagane 2019 var “Miljø” I samband med dette, holdt Raymond Kristiansen (professor, UiT) og Bjarte Hoff (førsteamanuensis, UiT) innlegget “Til lands, til vanns, og i løften med – Bærekraft og miljøgevinst gjennom autonome elektriske fartøy“.

Automatisk overvåking og diagnostikk av kraftnettet

Eksisterende løsninger og potensial for automatisk overvåking av kraftnettet er omtalt i denne artikkelen, skrevet av Jonas Nystad, vitenskapelig assistent ved UiT i Narvik, sommeren 2019.

Small electric boats and their influence on the grid

Charging of electric boats will influence the grid. This article is based on a report from Samraiz Khan, research assistant with UiT in Narvik, summer 2019.

Ladeløsninger for elektriske ferger

Slik situasjonen er i dag er det vedtatt i stortinget regjeringen skal implementere egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030. Innenlands står fergetrafikk for store deler av denne målsetningen, og prøveprosjekt har vist elektriske ferger svært attraktivt og lønnsomt. Arbeidet i denne rapporten forsøker å kartlegge Read More

Wireless induction charging for maritime vessels

Wireless charging is an interesting technology for electric ships. This literature review is written by Yousuf Adeel, research assistant with UiT in Narvik, summer 2019.