Archive

Les om Anna Loppachers PhD-prosjekt om foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte

Jeg er stipendiat i migrasjonsforskning, og jobber med ulike forventninger til foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte. Min bakgrunn er fra sosialantropologi, noe som påvirker mine analytiske perspektiver. Jeg jobber kvalitativt, med særlig fokus på deltagende observasjon som metode, og er interessert i hvordan sammenhenger mellom analytiske nivåer (mikro-mellom-makro, altså person-, institusjons/organisasjons- og Read More