Archive

Les om Siv Norkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk

Siv Ingrid Nordkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk: Høsten 2016 startet jeg mitt doktorgradsarbeid i matematikkdidaktikk/kulturpedagogikk ved Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk på UiT – Norges Arktiske Universitet. Prosjektet Lávvu og matematikk beskriver og undersøker hvordan skolen kan dra nytte av urfolkskunnskap i undervisningen. Det ses på hvordan lávvu, samisk telt, er tatt inn i matematikkundervisningen Read More