Archive

Les om Terje André Bringelands PhD-prosjekt om PISA sine virkninger i utdanningssystemet

Mine forskningsinteresser og forskningserfaringer i relasjon til skole kan sammenfattes til strukturer, mekanismer og aktører der profesjonalitet er et viktig nøkkelord. Margaret Archers teorier om utdanningssystemet, struktur-aktør, kultur-aktør og refleksivitet brukes hovedsakelig som analytisk verktøy, men jeg er også interessert i elementer fra Bourdieu og Callon & Latour. Jeg bruker kritisk realisme som en generell Read More

Ny PhD på forskningsgruppa – Daniel Rød

Daniel Rød er nyansatt stipendiat i RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Educaton. Han har bakgrunn som sosialantropolog, med mastergrad om naturkatastrofehåndtering i Sørøst-Asia. Rød vil bidra med kvalitative innsikter på om lærere på forskjellige steder og kontekster har opplevelser som påvirker læremiljøet til studentene/elevene, med følgende foreløpige hovedproblemstilling:  Hvilke motivasjoner, incentiver og begrensninger Read More