Archive

Invitasjon til åpen forelesningsrekke med professor Margaret S. Archer

Forskningsgruppa Space and Time in Education ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har gleden av å invitere studenter og ansatte til en åpen forelesningsrekke på tre forelesninger med professor Margaret S. Archer, Department of Sociology, University of Warwick, U.K.     Archers omfattende vitenskapelig produksjon har gjort henne til en av dagens mest fremtredende samfunnsteoretiker, Read More