Les om Siv Norkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk

Siv Ingrid Nordkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk:

Høsten 2016 startet jeg mitt doktorgradsarbeid i matematikkdidaktikk/kulturpedagogikk ved Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk på UiT – Norges Arktiske Universitet. Prosjektet Lávvu og matematikk beskriver og undersøker hvordan skolen kan dra nytte av urfolkskunnskap i undervisningen. Det ses på hvordan lávvu, samisk telt, er tatt inn i matematikkundervisningen på en skole i nordsamisk område, nærmere bestemt Indre Finnmark. Problemstillingen som undersøkes er: Hvorfor ønsker lærere å utvikle tverrfaglig undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i lávvu og matematikk i den samiske skolen?
Skolen har utviklet undervisningen til hvordan lávvu, og dens former og egenskaper kan ses og forstås i forhold til den geometriske figuren kjegle. Det er gjort observasjon av matematikkundervisning i lávvu, og matematikklærerne på skolen er intervjuet. I det samiske samfunnet i Indre Finnmark har de fleste erfaring med å sette opp og å bo i lávvu. Dette gir en mulighet for å knytte erfaring og praksis til de abstrakte begrepene i matematikken.

Kontaktinformasjon:

Siv Ingrid Nordkild
Ph.d-stipendiat i matematikkdidaktikk/kulturpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
Telefon: 77 66 07 46
E-post: siv.i.nordkild@uit.no

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.