Medfører nye brystkreftmedisiner økt risiko for venøs blodpropp?

Birgitte Gladsø Tøndel
Stipendiat ved TREC

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, både i Norge og på verdensbasis. De fleste med brystkreft har såkalt hormonfølsom kreft, noe som innebærer at kreftcellene stimuleres av hormoner – og derfor er hormonbehandling et viktig element i behandling av slik kreft. Omtrent en tredjedel av alle brystkrefttilfeller utvikler seg til metastatisk sykdom, det vil si at kreften sprer seg til andre deler av kroppen.

Continue reading

Be the first to like.

Kan vi utelukke lungeemboli hos flere pasienter uten bildediagnostikk?

Av Carl Arne Løchen Arnesen
Forskerlinjestudent ved TREC

Blodpropp i lungen (lungeemboli) er en alvorlig tilstand hvor sikker diagnostikk er viktig. En canadisk studie nylig publisert i New England Journal of Medicine testet en ny diagnostisk metode for å utelukke lungeemboli. Målet var å redusere bruken av bildediagnostikk (CT) hos polikliniske pasienter, uten å overse lungeembolitilfeller. Forskerne ønsket å få til dette via nye terskelverdier for blodprøven d-dimer, som måler nivået av en markør for venøs blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

Om tre dager disputerer Line!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Dato for disputasen: Fredag 7. februar 2020

Prøveforelesning: Physical activity and cardiorespiratory fitness: nature or nurture?

Tittel på avhandlingen: Physical activity, cardiorespiratory fitness and venous thromboembolism

Presentasjon av prøveforelesning og forsvar av avhandlingen foregår på Auditorium Cerebellum, MH2, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

Continue reading

Be the first to like.

Nå braker det løs for Esben!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Onsdag 29. januar kl. 10.15 braker det løs på Auditorium Cerebrum, MH2 på UiT Norges arktiske universitet! Doktorgradskandidat Esben Bjøri skal holde en prøveforelesning og deretter forsvare sin avhandling med tittelen «Triggers and risk factors of first and recurrent venous thromboembolism».

Vi gleder oss! Velkommen innom!

Du kan også lese dette intervjuet med Esben, der han forteller om sine erfaringer som stipendiat og forskerlinjestudent.

UiT har også laget en oppsummering av hans funn – det kan du lese her.

Be the first to like.

Intervju: Neste uke disputerer Esben!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Neste uke disputerer Esben Bjøri! Det gleder vi oss til! Les intervju med han og se hva han har forsket på her!

Dato for disputasen: 29.01.20

Prøveforelesning: «Studies on the natural course of disease and its implications for the development of novel management strategies».

Tittel på avhandlingen: «Triggers and risk factors of first and recurrent venous thromboembolism».

Sted: Auditorium Cerebrum, MH2, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Continue reading

Be the first to like.

God kondis – lavere risiko for blodpropp

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

Kvinner og menn med god kondis i forhold til alderen har lavere blodpropprisiko, viser ferske tall fra Tromsøundersøkelsen publisert i tidsskriftet Journal of Thrombosis and Haemostasis. Nå har vi enda en grunn til å holde oss aktive gjennom vinteren!

Continue reading

Be the first to like.