Oppstart av prosjektet

Prosjektet er no offisielt i gang, etter oppstartsmøte i dag, 27. august. Det blir publisert artiklar på nettsida fortløpande etter som prosjektet går framover, der prosjektet skal vera avslutta innan 1. juli 2019.

Fylgj med framover, eller ta kontakt med ein av prosjektdeltakarane om de har spørsmål eller kommentarar til temaet.

Comments are closed.