Inntrykk fra E-Mobility Integration Symposium i Stockholm 15. oktober

I oktober i år deltok jeg på endags-konferansen E-Mobility Integration Symposium ved KTH i Stockholm. Dette var den andre utgaven av arrangementet, som er en del av Grid Integration Week. De kommende dagene i samme uke ble det arrangert Solar Integration Workshop og Wind Integration Workshop. Disse arrangementene er mer veletablerte og trakk flere deltakere, mens dagen som var satt av til temaet elektromobilitet hadde omkring 120 deltakere.

Som tittelen på arrangementet sier lå fokus på integrasjonen mellom kjøretøy og energinettet. Sesjonene handlet blant annet om ladeinfrastruktur, nett-integrasjon, energisystemet i stort og energilagring, i tillegg til markedsspørsmål, modellering og prosjekterfaring. Fokus var kun på veitransport, men det er nok mulig det vil utvides om konferansen vokser.

Er elbiler en trussel eller mulighet?

Det var delte meninger om elektriske kjøretøy faktisk utgjør et problem for nettet, eller kanskje en mulighet? En foredragsholder fra svenske Vattenfall mente at det å investere i ladeinfrastruktur egentlig var en fantastisk mulighet, ettersom det ga dem sjansen å tilby sine kunder flere tjenester.

Vehicle-to-grid (V2G) ble også diskutert, altså teknologi der elbilen både kan lades fra nettet og sende strøm tilbake til nettet. Noen mente dette hadde stor potensial, mens andre var mer skeptisk. I Japan er det for eksempel allerede i bruk av de som ønsker å være selvforsynt med energi i forbindelse med jordskjelv. Et annet eksempel som ble nevnt var at V2G kunne brukes på flyplasser elle togstasjoner, der mange bilder står parkert under lang tid. Men for privatpersoner kan frykt for batteridegradering på grunn av mange ladesykler en hindring for å ta i bruk V2G.

Det var flere innlegg om «smart», eller kontrollert, lading. En presentasjon fra University of Strathclyde handlet for eksempel om en simulering av smart lading av biler parkert på et stort kjøpesenter (et eksempel på såkalt «destination charging») for å jevne ut effekttopper over tid. En interessant presentasjon fra NGenic og prosjektet VäxEL fokuserte på å jevne ut effekttopper gjennom å koble samme hele bygningens energisystem og styre de laster som er mulige å flytte på uten dårligere komfort, som for eksempel varmepumper.

Fra biler til mobilitet

Temaet for den avsluttende debatten med deltakere fra Chalmers (Sverige), ABB og Enercon (Tyskland) og City of Arnhem (Nederland) var utviklingen av ladeutstyr og påvirkning på nettet. Noe som ble understreket av flere i debatten var at det vi står innfor er en transformasjon av hele transportsektoren, og ikke kun ett bytte fra forbrenningsmotor til elmotor. De mente også på at vi må bli bedre på å kommunisere dette. Jeg har hørt representanter fra industrien si lignende ting tidligere, som for eksempel at bedriftene vil gå fra å selge biler til å selge mobilitet. Dette blir også ofte referert til som Mobility as a Service, eller MaaS. Hva dette er og hvem som skal eie kjøretøyene kan bli veldig forskjellig og avhengig av region, men vi kommer nok til å se nye former for eierskap og systemløsninger. De tre store trendene som vil påvirke utviklingen av mobilitet fremover blir omtalt som elektrisk fremdrift, autonome kjøretøy, og delingsøkonomien. Det blir spennende å se hvordan disse kommer til å samvirke (eller ikke), og hvordan fremtidens mobilitet vil se ut.

Arrangørene hadde i tillegg tatt i bruk litt moderne hjelpemiddel i form «Poll everywhere». Dette var spørsmål som deltakerne kunne svare på med mobiltelefonen og resultatene av «avstemmingen» ble vist i realtid på storskjerm. Det kom blant annet frem at det var et mindretall, under 10%, av deltakerne som faktisk kjørte elbil i dag. Det mest interessante var kanskje spørsmålene om eierskap, der mer enn halvparten av deltakerne (glemte dessverre å notere eksakt tall) sa at de ikke ønsket å eie en egen bil i nær fremtid.

Stor variasjon mellom regioner

Det var slående at det var så få deltakere fra industrien. Av de som faktisk var fra industrien var det en representant for en bilprodusent (Volvo), mens de andre kom fra for eksempel nettselskaper. I tillegg var jeg, så langt jeg kunne se på deltakerlisten, den eneste deltakeren fra Norge, noen jeg syntes var rart med tanke på hvor sterkt feste elbiler har fått her til lands. Det var en stor andel tyske deltakerne, antagelig ettersom konferansen ble arrangert av et tysk konsulentselskap (Energynautics). Det var også stor deltakelse fra blant annet Sverige og Nederland.

Et inntrykk jeg tar med meg fra konferansen er at hvordan elbiler blir tatt imot, hva slags regelverk som trenges, og hva som blir sett på som potensielle problemer varierer mye fra land til land. Blant annet fikk vi høre at elbiler i Tyskland iblant blitt omtalt i media som «coal cars», på grunn av at de vil lades med strøm på som til stor del kommer fra kullkraft. Noen mente også det var altfor mye fokus på hjemmelading (omtalt av en foredragsholder som «å ha en bensinpumpe på kjøkkenet»). Dette er mulig for eksempel i Skandinavia der nettet er relativt sterkt, blant annet på grunn av bruk av elektrisk oppvarming, mens det ikke er mulig i deler av Nederland. Viktigheten av at det blir bygget ut mer infrastruktur for lading ble også poengtert.

Fullt program fra konferansen finnes her: http://mobilityintegrationsymposium.org/overview/

 

Comments are closed.