Læstadianisme bokprosjekt (LaBo)

Læstadianisme bokprosjekt (LaBo) er et toårig forskningsprosjekt finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. Forskere i prosjektet er professor Bengt-Ove Andreassen, førsteamanuensis Roald E. Kristiansen og førsteamanuensis Rolf Inge Larsen. Sistnevnte er leder.

I prosjektbeskrivelsen står det at læstadianisme er en fellesbetegnelse for kristne grupperinger som knytter sitt opphav til vekkelsene rundt den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861). Vekkelsen og dens resultat er en av de betydeligste religiøse og kulturelle impulser på Nordkalotten de siste 170 årene. Læstadianismen hadde og har stort innpass blant minoritetene i de nordlige områdene av Norge. I motsetning til læstadianerne i Finland, har læstadianerne i Norge ikke hatt en organisasjonsstruktur med formelt medlemskap, men de har knyttet sin tilhørighet til bedehus og utvalgte predikanter. Læstadianismen kan karakteriseres som en kristen konservativ bevegelse, men som i alle sosiale grupper kan man se at andre faktorer har en viss betydning, som for eksempel etnisitet og geografi. LaBo-prosjektet ønsker å lage en samlet fremstilling av læstadianismens oppkomst og tilstedeværelse i Norge. Gjennom å undersøke hvordan den læstadianske vekkelse i møtepunktet mellom samfunn, kultur og religion har vokst og bredt seg ut over store deler av landsdelen kan vi trolig samtidig si noe om bevegelsens innflytelse i samfunnet. Foruten å skrive en bok om læstadianismen i Norge, ønsker vi å publisere vitenskapelige artikler og delta på faglige konferanser som er relevante for bokprosjektet. Boken skrives på norsk, men det er ønskelig med oversettelser på samisk, kvensk og engelsk ved prosjektets slutt der målet er å publisere bøkene både i trykt utgave og i Open Access. Vi søker å synliggjøre forskningen digitalt i samarbeid LLL Online-prosjektet ved UiT.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *