Invitasjon til åpen forelesningsrekke med professor Margaret S. Archer

Forskningsgruppa Space and Time in Education ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har gleden av å invitere studenter og ansatte til en åpen forelesningsrekke på tre forelesninger med professor Margaret S. Archer, Department of Sociology, University of Warwick, U.K.

 

 

Archers omfattende vitenskapelig produksjon har gjort henne til en av dagens mest fremtredende samfunnsteoretiker, og hennes bidrag er viktige for blant annet det utdanningssosiologiske feltet. Archer er mest kjent for sine undersøkelser av objektivitet og subjektivitet og aktør-strukturproblematikk, slik dette aktualiseres gjennom utdanningssystemer, samt hennes tilnærming til kultur og kulturell endring innenfor forskningstradisjonen kritisk realisme.

Archer er professor emeritus ved Department of Sociology og director for Centre for Social Ontology ved University of Warwick.

 

FORELESNING 1:

“Social Ontology: Explanatory Framework and Practical Social Theory (How Realist Social Theory Goes about it)”
TORSDAG 5. OKTOBER KL. 12:15-14:00
ROM SVHUM E-0101

Forelesningen etterfølges av en samtale mellom professor Margaret Archer and professor Tone Skinningsrud (ILP)

FORELESNING 2:

“How does Social Structure Influence Human Agency?”
FREDAG 6. OKTOBER KL. 12:15-13:30
ROM SVHUM B-1005

FORELESNING 3:

”Persons, Agents and Actors”
MANDAG 9. OKTOBER KL. 10:15-11:30
ROM: Auditoriet Nedre Lysthus

 

 

Alle forelesninger kan sees her:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/292014e7f16c481db3a390e3fb38de3521

Ingen påmelding.

Velkommen!

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.