Ny PhD på forskningsgruppa – Daniel Rød

Daniel Rød er nyansatt stipendiat i RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Educaton. Han har bakgrunn som sosialantropolog, med mastergrad om naturkatastrofehåndtering i Sørøst-Asia. Rød vil bidra med kvalitative innsikter på om lærere på forskjellige steder og kontekster har opplevelser som påvirker læremiljøet til studentene/elevene, med følgende foreløpige hovedproblemstilling:

 Hvilke motivasjoner, incentiver og begrensninger opplever lærere i forskjellige spatiale kontekster i sin lærergjerning, og hvordan spiller dette seg ut på lærernes oppfatning av seg selv samt elevenes/studentenes resultater?

 Rød ønsker å finne ut hvilke variabler som spiller inn og om de kan endres for å motarbeide de spatiale utfordringene som lærere og studenter/elever opplever. I tillegg ønsker Rød å bidra med deltagende observasjon som metode for å kontekstualisere empiri innhentet i skoleverket inn i samfunnet som forskningen finner sted i, da økt forståelse av kontekst kan bidra til økt forståelse for spatiale variabler i utdanning.

Rød is interested in how context and place makes for different experiences and results among actors, and especially teachers. Rød has a background in Social Anthropology, and brings the methodological approach of participatory observation.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.