Lektortur til Bardufoss

1. September reiste vi til Bardufoss videregående med over 100 førsteårstudenter på Lektorutdanning trinn 8-13. På Bardufoss fikk vi innføring i hvordan skolen tenker læring og hvor viktig  det er med fokus på hver enkelt elev. Studentene fra lektorutdanningen fikk også en innføring i stipendiat Gørill W. Vedelers prosjekt om skole/hjem samarbeid, samt et innlegg fra universitetslektor Clas Dale om fagovergripende kompetanse.

Universitetslektor Clas Dale i aksjon

Innføring i elektroelevens verden