Fagdag på Bardufoss videregående skole

Fredag 7. september reiste vi med over 120 førsteårs lektorstudenter til Bardufoss videregående skole for å delta på en fagdag. Fagdagen på Bardufoss vgs. var et samarbeid mellom universitetsskolen Bardufoss og lektorutdanninga trinn 8-13.

Dramapedagoger i aksjon

Med oss på turen hadde vi også to dramapedagoger, Anne Eriksen og Linda Wilhelmsen, som holdt en sesjon med tittelen “Praktisk workshop i formidling og kommunikasjon”. Fagdagen ble åpnet i Istindsportalen med et innlegg av fylkesråd for utdanning, Roar Sollied og et plenumsforedrag av Stein Skogstad. Studenten spaserte så til den nye skolebygningen hvor de ble

delt i grupper for å delta på de mange ulike sesjonene. Temaene for dagen var: “Lærer- og kontaktlærerrollen, ikke bare fag og klasserom” med Tor Eriksen, “Flerspråklige elever på yrkesfag – hvordan gjør vi det?” med Malgorzata Wild, “Elevhistorier – motivasjon og mestring” med Åse Gjerdrum, “Elevens læring i et annerledes klasserom” med Elin Nicolaisen og Anders Lundmark og “Et spennende år i vente for to nye lektorer” med Nele Leuschner og Martine Andreassen. Fagdagen ble avslutten med middag i skolens kantine. Les mer om turen i Nye Troms.

Nynorskseminar

Onsdag 6.desember deltok omlag 20 norsklærere fre de tre universitetsskolene på et seminar om nynorsk som sidemål. Seminaret kom i stand som et svar på ønsker fra lærerne om påfyll og oppdatering innenfor feltet. Professor Øystein Vangsnes ved Institutt for språk og kultur hadde et innlegg om holdninger til nynorsk og Nynorsksenteret, ved Reidun Kydland og Marit Wadsten, bidro med en økt om didaktiske utfordringer, ulike prosjekter og tips om litteratur for ungdom.

Øystein Vangsnes

 

Senter for samiske studier besøkte Bardufoss vgs.

8. september besøkte studenter og ansatte ved Senter for samiske studier Bardufoss videregående skole. Besøket var en del av en tre dagers ekskursjon til Sør-Troms og Indre Troms for studentene på master i urfolksstudier. Studentene, som kommer fra ti forskjellige land, hadde først vært i Harstad, på Sortland, på Evenes og i Skånland for å lære om ulike sider ved det samiske samfunnet i dag.

 En viktig del av opplegget var knytta til utdanning som tema. Vi besøkte både samisk barnehage i Skånland og sameskolen i Målselv i tillegg til den videregående skolen. Dette ga innblikk i et mangfold knytta til hvordan samiske temaer og forhold blir behandla innafor skolesystemet.

 Besøket på Bardufoss var også en del av Universitetsskoleprosjektet, gjennom et mindre samarbeidsprosjekt mellom Torjer A. Olsen (Sesam) og Thomas Rochmann Hasvold (Bardufoss vgs) om samiske og urfolksrelaterte temaer på videregående skole. Ideen er å hente erfaringer og kunnskap fra hverandre. 

 På Bardufoss i september fikk urfolksstudentene møte en andreklasse i sosiologi. De to klassene fikk snakke sammen. Bardufosselevene fortalte om skolen og om samiske forhold i lokalområdet. Studentene fortalte om urfolksstudier som fag, samt ga fortellinger om urfolks situasjoner i ulike deler av verden. I tillegg fikk urfolksstudentene møte Stein Skogstad, som er teamleder for studiespesialiserende fag i tillegg til å være samfunnsfagslærer og har hatt ansvar for samisk temauke ved flere anledninger. Han fortalte om dette arbeidet.

 

USP 8-13s egen masterstudent!

Her kommer det føste innlegget fra USP 8-13s egen masterstudent, Lene Ingilæ Weigama:

“Denne våren ble jeg tildelt et stipend for å skrive min mastergrad i tilknytning til universitetsskoleprosjektet i regi av Universitetet i Tromsø. Dette er et samarbeidsprosjekt med tre ulike videregående skoler i Troms; Kvaløya, Breivang og Bardufoss. Jeg går lektorutdanning 8-13 ved UiT, der mine fag er sosiologi og spansk. I forbindelse med prosjektet skal jeg som masterstudent utføre et analysearbeid, hvor temaet for masteroppgaven er undervisning i demokratiforståelse i samfunnsfag. Målet er å styrke forskningen og utviklingsarbeidet på de videregående skolene ved å utføre en kvalitativ studie med ulike samfunnsfaglærere.

I løpet av høsten er planen å observere ulike lærere og deres demokratiundervisning, for så å foreta et intervju for å finne hvordan de planlegger undervisning og underviser knyttet til demokratiforståelse. Jeg har allerede vært på noen av skolene, og ser frem til videre samarbeid. Det blir et spennende år med nye utfordringer, som jeg gleder meg til å ta fatt på.”

Hilsen Lene

 

 

 

Lektortur til Bardufoss

1. September reiste vi til Bardufoss videregående med over 100 førsteårstudenter på Lektorutdanning trinn 8-13. På Bardufoss fikk vi innføring i hvordan skolen tenker læring og hvor viktig  det er med fokus på hver enkelt elev. Studentene fra lektorutdanningen fikk også en innføring i stipendiat Gørill W. Vedelers prosjekt om skole/hjem samarbeid, samt et innlegg fra universitetslektor Clas Dale om fagovergripende kompetanse.

Universitetslektor Clas Dale i aksjon

Innføring i elektroelevens verden