USP 8-13s egen masterstudent!

Her kommer det føste innlegget fra USP 8-13s egen masterstudent, Lene Ingilæ Weigama:

“Denne våren ble jeg tildelt et stipend for å skrive min mastergrad i tilknytning til universitetsskoleprosjektet i regi av Universitetet i Tromsø. Dette er et samarbeidsprosjekt med tre ulike videregående skoler i Troms; Kvaløya, Breivang og Bardufoss. Jeg går lektorutdanning 8-13 ved UiT, der mine fag er sosiologi og spansk. I forbindelse med prosjektet skal jeg som masterstudent utføre et analysearbeid, hvor temaet for masteroppgaven er undervisning i demokratiforståelse i samfunnsfag. Målet er å styrke forskningen og utviklingsarbeidet på de videregående skolene ved å utføre en kvalitativ studie med ulike samfunnsfaglærere.

I løpet av høsten er planen å observere ulike lærere og deres demokratiundervisning, for så å foreta et intervju for å finne hvordan de planlegger undervisning og underviser knyttet til demokratiforståelse. Jeg har allerede vært på noen av skolene, og ser frem til videre samarbeid. Det blir et spennende år med nye utfordringer, som jeg gleder meg til å ta fatt på.”

Hilsen Lene