Tema 3

Grunnholdningen i MI

N

Læringsutbytte

  • Kunne gjengi hva grunnholdningen i MI består i og si noe om begrunnelsen for de elementene som inngår

Det viktigeste i MI er å møte mennesker med en holdning som gjør det mulig å arbeide med egen motivasjon for endring. Det er ikke nok å selv vite at en har en holdning, den må også formidles tydelig og oppfattes troverdig av den du snakker med om den skal ha effekt.  Alle andre elementer i MI hviler på og skal styrke denne grunnholdningen.

i

Les og reflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016): Kapitel 2

  • Tenk over i hvilke sammenhenger har din autonomi blitt truet? Hvordan reagerer du da?
  • Tenk over om det er personer i din nærhet som vil at du endrer noe ved deg selv. Hvordan kommuniserer de dette og hva er din reaksjon på det de sier.
  • Tenk på en person som du oppfatter som en god lytter og som er god å snakke med vanskelige ting om. Hvilke egenskaper har denne personen?
  •  Se på de egenskaper du i disse refleksjonsoppgavene har kommet frem til.  I samtaler med andre, der du ønsker å hjelpe noen, hvordan kan du bidra til at du blir en god samtalepartner for dem?
Fordypning | "Nice to know"

Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel 1