Tema 3

Grunnholdningen i MI

N

Læringsutbytte

  • Kunne gjengi hva grunnholdningen i MI består i og si noe om begrunnelsen for de elementene som inngår

Det viktigeste i MI er å møte mennesker med en holdning som gjør det mulig å arbeide med egen motivasjon for endring. Det er ikke nok å selv vite at en har en holdning, den må også formidles tydelig og oppfattes troverdig av den du snakker med om den skal ha effekt.  Alle andre elementer i MI hviler på og skal styrke denne grunnholdningen.

Denna film skall in här https://mediasite.uit.no/Mediasite/Channel/motiverende/watch/5e5d5cfca8b247fb8e461b9d7a4595b61d

i

Les og reflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016): Kapitel 2

Tenk over i hvilke sammenhenger har din autonomi blitt truet? Hvordan reagerer du da?

 Tenk over om det er personer i din nærhet som vil at du endrer noe ved deg selv. Hvordan kommuniserer de dette og hva er din reaksjon på det de sier.

Tenk på en person som du oppfatter som en god lytter og som er god å snakke med vanskelige ting om. Hvilke egenskaper har denne personen?

 Se på de egenskaper du i disse refleksjonsoppgavene har kommet frem til.  I samtaler med andre, der du ønsker å hjelpe noen, hvordan kan du bidra til at du blir en god samtalepartner for dem?

Fordypning | "Nice to know"

Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel 1

Tema for modul 3: