Tema 7

Strategier

N

Læringsutbytte

  • Kunne beskrive og begrunne hensikten med MI strategiene, meny, be om lov og skalaspørsmål.

Det finnes en del strategier i MI, disse bidrar til å lokke frem endringssnakk og tone ned vedlikeholdssnakk. Strategiene anvendes innenfor den empatiske grunnholdningen og kommunikasjonsferdighetene i MI er sentrale. Her får du en kort innføring i noen av disse strategiene.

En strategi er Menu/agenda som brukes for at rådgiver og klient skal enes om å snakke om det som er relevant og viktig for klienten og om en ting i gangen.

Ibland oppdager man at rådgivers kunnskaper kan være nyttige for klientens endringsprosess. Da kan rådgiver gi informasjon.I MI har man en strategi for att gjøre dett på en måte som samtidig ivaretar klientsentreringen.

 

Det er også viktig for fremfriften i samtalen å utforske klientens nåværende motivasjon, hvor klar klienten er for å gjøre endringer. Dette gjør vi ved å spørre etter motivasjonselementene viktighet og mestringstillit gjennom skalaspørsmål.

i

Les og reflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016): Del III

Reflekter over hvilke tema du vanligvis bruker i samtaler som kunne inngå i en meny. Hvordan ville du ordlegge deg for å bruke UTU når du informerer og når du vil bruke skala.

Fordypning | "Nice to know"

Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kapitel 8)