Tema 5

Endringssnakk og vedlikeholdssnakk

N

Læringsutbytte

 • Kunne gjengi hvordan en i MI forstår mostand mot endring og gi et eksempel på hvordan rådgiver kan møte relasjonsmotstand

   

I Mi er det de tanker og argumenter som personen selv har som skal lokkes frem. Vi skal ikke tilføre motivasjon , men hente den som er der og styrke den  motivasjon som finnes.

Denna film skall in här; https://mediasite.uit.no/Mediasite/Channel/motiverende/watch/17ca92147117443b981b824955a4dab81d

 

i

Les og eflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016):  Del IV (Kapitel 12-14)

Neste gang du hører noen fortelle en historie om seg selv, eller beskriver et problem eller dilemma.  Se om du kan skille endringssnakk fra vedlikeholdssnakk.

( her må du gjette hva ønsket endring er)

Fordypning | "Nice to know"

Grundlitteratur

 • Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel 6 & 7.

Fördjupning

Tema for modul 3:

 1. Hva er MI
 2. Endringsprosessene i MI
 3. Grunnholdningen i MI
 4. Kommunikasjonsferdighetene i MI
 5. Endringssnakk og vedlikeholdssnakk
  6. Håndtering av motstand
  7. Strategier

  8. Etikk