Tema 5

Endringssnakk og vedlikeholdssnakk

N

Læringsutbytte

  • Kunne gjengi hvordan en i MI forstår mostand mot endring og gi et eksempel på hvordan rådgiver kan møte relasjonsmotstand

     

I Mi er det de tanker og argumenter som personen selv har som skal lokkes frem. Vi skal ikke tilføre motivasjon , men hente den som er der og styrke den  motivasjon som finnes.

 

i

Les og eflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016):  Del IV (Kapitel 12-14)

Neste gang du hører noen fortelle en historie om seg selv, eller beskriver et problem eller dilemma.  Se om du kan skille endringssnakk fra vedlikeholdssnakk.

( her må du gjette hva ønsket endring er)

Fordypning | "Nice to know"

Grundlitteratur

  • Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel 6 & 7.

Fördjupning