Homo Ludens

Principal investigator: Svetlana Sokolova, Guro Reisæter

Project title: Homo ludens: man lærer som lenge man leker

Summary of the project:

Development of innovative learning forms through interaction of film and theater in language learning.

Målet til prosjektet «HOMO LUDENS: man lærer som lenge man leker» var å utvikle nye undervisnings- og læringsformer og eksperimentere med aktiv bruk av dokumentarfilm og teater i fremmedspråkundervisning gjennom et filmverksted og et teaterverksted. På verkstedene fikk studentene muligheten til å øve to språk – norsk og russisk, få flere tips om språkopplæring, delta i forskjellige ordleker, lage en kort russisk-norsk dokumentarfilm og en liten sketsj. I tillegg ble det arrangert 10 arrangementer for de norske og russiske studentene ved UiT (en Bli-kjent-fest med 22 studenter, mottakelser med mat og drikke og sosiale språkaktiviteter, sammenkomster, matlaging og to avslutningsfester). Studentene var også involvert i å lage undertekstene til de to filmene på norsk, russisk og engelsk med veiledning av prosjektansvarlige. Som inspirasjon til teaterverkstedet fikk studentene tilbud om tre teaterforestillinger (på RuNo Teater og Hålogaland Teater). I samarbeid med kollegene fra Barentsprosjektet ble det utarbeidet et kompendium som skal brukes i det nye emnet på UiT – RUS-2000: Mediespråk i bruk.

Other team members on this project:

 • Svetlana Bokova (REC.A, Murmansk): Instructor of the film workshop, clipping of the film “Tromsø”, author of the compendium «Основы работы над документальным фильмом»
 • Valerij Gavel (REC.A, Murmansk): Instructor of the film workshop, clipping of the film “Tromsø”, author of the compendium «Основы работы над документальным фильмом»
 • Aleksandr Znaskevitsj (REC.A, Murmansk): Instructor of the film workshop, clipping of the film “Tromsø”, author of the compendium «Основы работы над документальным фильмом»
 • Ekaterina Bespalova (RuNo Teater, Tromsø): Instructor of the theatre workshop
 • Freddy Vith (Tromsø): Filming and clipping the film “Homo ludens”
 • Svetlana Sokolova (UiT The Arctic University of Norway): Concept, Coordination of the film and theatre workshops, Coordination of the work on the subtitles for the films, host for the film instructors during the film workshop, Additional student events in connection with the workshops
 • Guro Reisæter (UiT The Arctic University of Norway): Coordination of the film and theatre workshops, Coordination of the work on the subtitles for the films, Host for two Russian students during the film workshop, Additional student events in connection with the workshops
 • Harald Roalkvam (MASU): Coordination of the Russian students, Coordination of the work on the subtitles for the film “Tromsø”
 • Svetlana Kobtseva (MASU): Coordination of the Russian students
 • Marianne Lund (Tromsfylkeskommune): Interpreter for the film workshop, Host for two Russian students during the film workshop
 • Igor Zhevagin (Tromsø): Interpreter for the theatre workshop
 • Andriy Osadchuk (UiT The Arctic University of Norway, RuNo Teater): Coordination of the theatre workshop
 • Elena Bjørgve (UiT The Arctic University of Norway): Host for two Russian students during the film workshop, Additional student events in connection with the workshops
 • Svetlana Jakobsen (Tromsø): Norwegian subtitles for the film “Homo ludens”
 • Ekaterina Gan (Murmansk State Humanities Univeristy): Russian and Norwegian subtitles for the film “Tromsø”
 • Nikita Gordeev (Murmansk State Humanities Univeristy): Russian and Norwegian subtitles for the film “Tromsø”
 • Uliana Gorshineva (Murmansk State Humanities Univeristy): Russian and Norwegian subtitles for the film “Tromsø”
 • Kseniia Nikitenko (Murmansk State Humanities Univeristy): Russian and Norwegian subtitles for the film “Tromsø”
 • Tatiana Portianik (Murmansk State Humanities Univeristy): Russian and Norwegian subtitles for the film “Tromsø”
 • Vasilii Vasilevskii (Murmansk State Humanities Univeristy): Russian and Norwegian subtitles for the film “Tromsø”
 • Christina Nagornova (Northern (Arctic) Federal University): Russian subtitles for the film “Homo ludens”
 • Julia Ermolina (Northern (Arctic) Federal University): Russian subtitles for the film “Homo ludens”
 • James David McDonald (UiT The Arctic University of Norway): English subtitles for the film “Tromsø”

Link to the project page:

 • Film “Homo ludens”: to be uploaded soon

Project duration: 2017 – 2018

Funding: The Norwegian Barents Secretariat (172525)

Key publications:

Bokova, Svetlana; Gavel, Valery; Znaskevich, Alexander (2017). Compendium  «Основы работы над документальным фильмом». Available at: https://site.uit.no/russianfilmclub/files/2017/10/Kompendium-HOMO-LUDENS.pdf

Comments are closed.