Tema 6

Håndtering av motstand

N

Læringsutbytte

  • Kunne beskrive hvordan en i MI ser på og håndterere motstand og gi et eksempel på hvordan rådgiver kan møte relasjonsmotstand  

     

I MI ser vi på motstand mot å endre seg som en naturlig del av endringsprosessen. Motstand kan også oppstå  i møtet mellom klienten og rådgiver. Slik relasjonsmotstand er det viktig at rådgiver birdrar til å minke.

i

Les og reflekter

 Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016):  Del IV (Kapitel 12 & 15).

Neste gang du sier “ja men…” i en samtale med en annen. Tenk over hvordan du kunne møtt utsagnet uten disse ordene.

 

Fordypning | "Nice to know"

Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel 6.

Ortiz, L. (2009). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Stockholm: Natur & Kultur.