Home

Electrical Aircrafts – Status and future development

This article aims to provide an overview of current electrical aircraft projects and technologies, the influence of electrifying aviation on the Norwegian grid, development status of electric aircraft charging and future technologies related to electric aviation. The report is written by Abdalla Abdellatif, research assistant with UiT, summer 2019.

Ni vitskaplege assistentar i arbeid

Ladeteknologi er eit tema som er i vinden, også for studentane. Når prosjektet annonserte ledige stillingar som vitskaplege assistent i sommar, var interessa og responsen stor frå studentane si side. Der det i utgangspunktet var lagt opp til 1-2 studentar, var det bestemt å tilsette ni studentar i kvar sin to-vekers stilling som vitskapleg assistent. Read More

Ny modellbåt for test av ladeløysingar

Det er gjort innkjøp av ei ny ferdigbygd modellbåt at typen AquaCraft Rescue 17 Fireboat RTR. Båten som har ei lengde på 96,7 cm er ferdig utstyrt med motordrift, ror, brannpumpe og fjernstyring. Båten blir ei plattform for testing av ulike ladeløysingar, med vekt på småskala trådlaus lading. Det gir eit meir visuell og utfordrande Read More

Ladeteknologi på Peter F. Hjort seminaret

Det årlige Peter F. Hjort seminaret vart haldt i Tromsø 21. mars 2019, som ein møteplass mellom næringsliv og akademia. Etter ein felles del, vart det delt i arbeidsgrupper, der siste nytt frå ladeteknologiprosjektet vart presentert under “B: Det fornybare Nord-Norge: teknologi og energi”, saman med innlegg frå Troms Kraft, Lokalstyre Svalbard, ABB og Tromsø Read More

Presentasjon på Arctic Frontiers – Krav til lading, eksisterande løysingar og utviklingsmogelegheiter

På Arctic Frontiers konferansen 24. januar haldt Bjarte Hoff presentasjonen “Charing technology for small maritime vessels” basert på foreløpige resultat frå prosjektet. Fokus var lagt på status i dag, bruk av ladeløysingar frå elbil-industrien og mulige framtidige forskings- og utviklingsmogelegheiter. Ei oppsummering av presentasjoner er gitt i denne artikkelen. Last ned PowerPoing presentasjonen her: Arctic Read More

Inntrykk fra E-Mobility Integration Symposium i Stockholm 15. oktober

I oktober i år deltok jeg på endags-konferansen E-Mobility Integration Symposium ved KTH i Stockholm. Dette var den andre utgaven av arrangementet, som er en del av Grid Integration Week. De kommende dagene i samme uke ble det arrangert Solar Integration Workshop og Wind Integration Workshop. Disse arrangementene er mer veletablerte og trakk flere deltakere, Read More

Poster på ARC dagen

På den offisielle opninga av ARC senteret (Arctic Centre for Sustainable Energy and Greenhouse Gas Management), deltok prosjektet med ein poster. Last ned posteren her: ARC poster – Charging technology

Lading og landstraum, to sider av same sak?

Før elektrisk framdrift av skip, der dieseltanken er bytta ut med batteri, har det vert vanlig med landstraum. Når eit skip ligg til kai over lengre tid, kan energien forsynast frå land og dieselmotorar og generatorar på skipet kan stengast ned. Dette er gunstig både for å redusera drivstoffutgifer og redusera støy til omgivnadane. For større Read More

Oppstart av prosjektet

Prosjektet er no offisielt i gang, etter oppstartsmøte i dag, 27. august. Det blir publisert artiklar på nettsida fortløpande etter som prosjektet går framover, der prosjektet skal vera avslutta innan 1. juli 2019. Fylgj med framover, eller ta kontakt med ein av prosjektdeltakarane om de har spørsmål eller kommentarar til temaet.