Tema 1

Hva er Recovery?

N

Læringsmål

  • Kunnskap om Recovery i relasjon til rus og psykisk helse
  • Kunnskap om betydningen av Recovery i menneskers liv
  • Kunnskap om viktige faktorer i en recoveryprosess

 

Recovery er en personlig prosess for bedring av psykisk helse. Alle må finne sin egen vei og sitt eget mål for å kunne leve livet slik en ønsker seg uten å bli hindret av psykisk uhelse og problemene som rus.

Grunnlaget for recovery er at alle mennesker har ressurser, ønsker, drømmer og mål.

En av de mest kjente definisjonene på Recovery er av den amerikanske psykologen William A. Anthony:

« Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltakende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv.»

Her er en video som kort forklarer hva Recovery er:

Selv om recovery er en personlig reise, er det også noen ting som vi vet er viktig for de aller fleste personer på veien mot god psykisk helse.

Selvbestemmelse – mennesker har behov for å kjenne at de har kontroll over sitt eget liv, og blir gitt kunnskap og mulighet til å ta sine valg. Alle personer er ekspert på seg selv og har den beste kjennskap til sine utfordringer. Eksempler på dette er rett til å bestemme selv hvor en skal bo, og hvordan en skal bruke sin egen tid.

Håp – Troen på at livet kan bli bedre er avgjørende for vilje til gjøre endringer, og for å våge å forfølge sine drømmer og sine ønsker

Identitet – Folk er alltid mer enn en “rusmisbruker eller “psykisk syk”. Fortsatt opplever mange mennesker marginalisering og stigma både fra arbeidslivet, sosiale kontekster og helsetjenestene. Recovery er en vei mot et positivt forhold til seg selv, fri fra “merkelapper” og opplevelsen av å være mer enn sin lidelse og sine problemer.

Mening – Vi trenger og erfare at vårt bidrag betyr noe både for medmennesker og samfunnetå kunne være en som gir noe tilbake og hjelpe andre i stede for å være den som mottar hjelp

Samhørighet – erfaringen av å være en del av et felleskap er viktig, det kan være både det å møte andre med like utfordringer og kjenne på følelsen av å være i samme båt, 

Å snakke om bedring og recovery knytter mennesker sammen, det kan bidra til å finne mening i vonde erfaringer og inspirere til håp. Det gir mulighet til å løfte frem hva personen får til og gir verdifulle innspill til hverandres prosesser.

i

Refleksjonsspørsmål

Bruk disse spørsmålene for å komme i gang med å reflektere over og snakke om recovery. Gode samtaler er når vi deler tanker og ideer med hverandre, når vi lytter med respekt, for å forstå hverandre og ikke for å diskutere og når alle som ønsker det får mulighet til å si noe.

  • Hvem er du?
  • Hva er du god til?
  • Hva gir deg håp?
  • Hva gir deg mening i livet?
  • Hva er viktig for deg?