Tema 8

Tidevannsmodellen – Grupper

N

Læringsutbytte

  • Att reflektera över hur grupper kan vara en källa till stöd i återhämtningsprocessen och bidra till upplevelser av helhet och sammanhang 

Innen tidevannsmodellen snakker man om at vi lever i tre domener; “selv“, “andre” og “verden. Andre domene handler om vårt samspill med andre mennesker, om hvordan vipåvirker hvereandre i et gjensidig samspill. I relasjon til andre mennesker formes fortellingen om hvem vi er. Det er også en gyllen mulighet for å oppdage at vi ikke er alene om våre problemer, men at andre har lignende erfaringer og at det er mulig å både lære av andre som å være tilstøtte for andre.

De ulike gruppene ses på som en komplement til den individuelle oppfølgingen/sykepleien, og personens deltakelse i de skal med andre ord ha en kobling til den individuelle pleieplanen og pasientens ønsker, mål og behov. Det innebærer også at de skal støtte recovery i eget liv. Personen kan også ha behov for å delta i ulike typer av terapeutiske grupper som er spesifikk for personens problem, men som ikke inngår som en del av tidevannsmodellen.

Grupper gir mulghet for: 
  • Dele sine erfaringer av vanskeligheter og fortvilelse
  • Få støtte fra andre som har «vært i samme båt»
  • Se sine liv – og sine problemer – fra et annet perspektiv og gjennom andres øyne
  • Oppleve seg selv som en «hjelper» til en forandring – gjennom å gi støtte til andre mennesker
  • Utforske nye muligheter for å håndtere problemer på
  • Lære seg av andres erfaringer
  • Få bekreftelse på sitt liv og sin verdi som person
i

Les og reflekter

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 12

Vilka erfarenheter har du själv av att i samspel med andra människor växa och utvecklas – eller omvänt? Vilka slutsatser drar du om möjligheter och utmaningar med grupper för att stödja människors återhämtning?

 

 

Fordypning | "Nice to know"

Du kan också läsa mer om Tidvattenmodellens grupper på Tidals hemsida